Skip to main content

Quality Specialist

Job ID:
R-27031
Category:
Supply Chain
Location:
Hellendoorn, Overijssel
Date posted:
11/24/2021

Quality Specialist

Location: Hellendoorn 

Full-time

Local conditions apply

Over unilever:

Unilever is een van werelds grootste ‘Fast Moving Consumer Goods(FMCG)-bedrijven, meteen aandeelin de productcategorieën persoonlijke verzorging,huishoudelijke verzorging,en voeding en dranken. We maken producten waar mensen van houden - en die het verschil maken. Voedzame voedingsmiddelen. Huishoudelijkeverzorgingessentials.Verrukkelijkeijsjes. Verfrissende thee. Luxe shampoos. Betaalbare, ziektebestrijdende zepen... en nog veel meer.We maken zo’n400 geliefde merken, waaronder wereldwijde merken zoals Knorr & Dove, maar ook lokale merken zoals Calvéen Andrelonin Nederland.Consumentenkopendeze productenin meer dan 190 landen. Dat betekent dat je in zevenopde tien huishoudenster wereldminstens één van onze producten aantreft. En we willen dat al deze producten een positievebijdragehebben op het leven van de mensen die ze kopen. We willen dat ons bedrijf floreert en we weten dat ons succes afhangt van anderen om ons heen. Daarom is het ons doel om duurzaam leven gemeengoed te maken, en waarom duurzame groei op lange termijn de kern vormt van ons bedrijfsmodel.

Over de functie:

Er is één plek in Europa waar een bak ijs alleen maar voller wordt in plaats van leger.
Binnen de muren van de Ben & Jerry’s fabriek in Hellendoorn maken zo’n 150 medewerkers het lekkerste ijs van Europa. Vanuit Hellendoorn vinden alle ijsjes hun weg naar zo’n 25 landen in Europa. Al het Ben & Jerry’s-ijs op de Europese markt komt uit Hellendoorn. Hellendoorn is het middelpunt van dit grote proces. Alles draait om het maken van (h)eerlijk room- en plantaardig ijs met natuurlijke ingrediënten én veel aandacht voor milieu en samenleving. Zo is al het ijs van Ben & Jerry’s dat we produceren 100% Fairtrade en kijken we  binnen de fabriek hoe we zo energieneutraal mogelijk kunnen produceren.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als QUALITY SPECIALIST?

Wie ben jij?

Jij houdt van afwisselend werk in een dynamische omgeving en je brengt graag structuur aan in al je werkzaamheden. Er is namelijk genoeg te doen, geen dag is hetzelfde!  

Graag zien wij de volgende persoonskenmerken terug in jou: harde werker, proactief, betrokken, no-nonsense, stressbestendig, flexibel en zelfstandig.

Samen met je directe QA collega’s ben je het eerste aanspreekpunt vanuit de productie voor kwaliteitsvragen en ondersteun jij de laboranten bij hun werkzaamheden. Je onderneemt actie bij afwijkingen en neemt deel aan verbeterprojecten.  Als medewerker van de afdeling kwaliteit ondersteun je bij het bijhouden van product- en procesinformatie in onze systemen.

Tot jouw werkzaamheden behoren onder meer:

Het voorbereiden van experimenten (van een fysisch, chemisch, microbiologische, organoleptische, technologische aard), zodanig dat de werkzaamheden op een efficiënte manier kunnen worden uitgevoerd. Je zoekt hierbij ontbrekende informatie, werkt de opdracht uit, doet voorstellen ten aanzien van de te hanteren werkwijze, zet de proefopstelling, bespreekt de uitkomsten met je leidinggevende en andere belanghebbenden, et cetera.

Het uitvoeren van bepalingen/metingen conform richtlijnen, zodanig dat de meetwaarden kunnen worden vastgesteld en dat de resultaten binnen de gestelde tijd beschikbaar kunnen worden gesteld. Hierbij wordt verwacht dat jij het verloop van de experimenten kan be beoordelen, afwijkingen of ongebruikelijke kenmerken signaleren en waar nodig passende maatregelen nemen en dit bespreekbaar maakt.

Analyseren, interpreteren en verwerken van de resultaten van de experimenten, zodanig dat inzicht wordt verkregen in het gestelde probleem. Hieronder valt ook het opstellen van standaard (deel)rapportages, bespreken van de resultaten en conclusies en het presenteren van de resultaten aan het team.

Helpen bij het aanpassen/verbeteren van bestaande testmethoden en -processen, zodat interne klanten gebruik kunnen maken van effectieve methoden en processen die actueel en betrouwbaar zijn en in overeenstemming zijn met de normen van het kwaliteitsbeleid.

Uitvoeren van diverse andere werkzaamheden, zoals:

 • Op de hoogte blijven van specialistische kennis en ontwikkelingen op het eigen vakgebied
 • Begeleiden van nieuwe medewerkers, uitzendkrachten en stagiaires bij bepaalde meetmethoden en werkzaamheden
 • Gegevensverzamelingen, overzichten, databases etc. up-to-date houden
 • Beheren van diverse (afdelings)apparatuur, specificeren, aanschaffen en in bedrijf stellen van nieuwe apparatuur, kalibreren en onderhouden van apparatuur (incl. controles), repareren van kleine storingen en het informeren van support afdelingen bij grotere storingen
 • Aanvullen/beheren afdelingsvoorraden materialen en voorraden
 • Borgen en continu verbeteren van processen en systemen Zichtbaar zijn op de werkvloer;
 • Deelnemen in verbeterprojecten, met daarbij behorende werkzaamheden
 • Inspectierondes lopen, zoals bijvoorbeeld: hygiëne, bouwtechnische staat, 5S
 • Acties uit overleggen uitvoeren en terugkoppelen
 • Monstername laboratorium
 • Controle van de registraties van de vorige 24 uur productie
 • Voldoen aan bedrijfsvoorschriften en veiligheids-, milieu- en andere voorschriften.

Dit breng je mee als Quality Specialist:

 • Proactief reageert op signalen m.b.t. voedselveiligheid en kwaliteit
 • Analytisch vaardig bent bij het zoeken naar oorzaken en oplossingen en oplossingsgericht bent bij afwijkingen
 • Accuraat werkt i.v.m. het controleren van registratie en controles
 • Bedreven bent in de Nederlandse taal. Engels is een pré
 • MBO - vakexpert voeding en technologie of iets gelijkwaardigs
 • Ervaring met het werken in productie / productieprocessen
 • Naast oog voor kwaliteit ook oog voor veiligheid en innovatie
 • 3 (of meer) jaar productie-ervaring in QA

Heb jij interesse?

Je kunt direct online solliciteren. Vergeet niet je CV en een motivatiebrief te uploaden. Je sollicitatie wordt beoordeeld op basis van onze vereisten en we nemen kort na de sluitingsdatum contact op om je op de hoogte te houden van de status van je sollicitatie. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!   

Let op: dit is een Direct Search onder leiding van Unilever. Sollicitaties van bureaus worden niet in behandeling genomen en er worden ook geen vergoedingen betaald voor ongevraagde cv's.  

Wat bieden we aan

Unilever is de plek waar je jezelf kunt zijn en je doel tot leven kunt brengen met het werk dat je doet: een beter bedrijf en een betere wereld creëren.Webiedeneenuitdagende en dynamische werkomgeving waar je impact kunt maken.Bovendienbieden we een mooi pakket aan arbeidsvoorwaardenen voordelen! 

 • Een competitieftotaalsalarispakketafhankelijk vanfunctie & ervaring; inclusief sterk pensioen, bonus en aandelenprogramma

 • Flexibele, cross-functionele carrieremogelijkheden en een veelheid aan trainingskansen 

 • Voldoende vakantiedagenvoor een goede balans met werken

 • We staat voor een inclusieve werkcultuur, wat tot leven komt in onder andere ons beleid om publieke vakantiedagen te ruilen, betaald partnerverlof en ons transgender beleid.

 • Op dit moment werken we volledig vanuit huis. We zorgen eruiteraardvoor dat je de juistespullen vooreen goede werkplek hebt.

 • Informele cultuur, en als eerste onze nieuwe innovaties proberen.

Spreekt deze functie je aan?

Sluit je aan bij Unilever en ons team!Je kunt direct online solliciteren. Vergeet niet je CV en een motivatiebrief te uploaden.Jesollicitatiewordt beoordeeld op basis van onze vereisten en we nemen kort na de sluitingsdatum contact op omjeop de hoogte te houden van de status vanje sollicitatie.Wekijkenernaar uit je te ontmoeten! 

Let op: dit is een Direct Search onder leiding van Unilever. Sollicitaties van bureaus worden niet in behandeling genomen en er worden ook geen vergoedingen betaald voor ongevraagde cv's. 

Disclaimer 

Unilever is een gelijke kansen werkgever. Alle gekwalificeerde sollicitanten zullen in aanmerking komen voor een baan zonder rekening te houden met ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie, nationale afkomst of enige andere basis die wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving, en zullen niet worden gediscrimineerd op basis vanhandicap.

Join our talent network

Do you want to stay informed of new roles and programmes, receive interesting updates and relevant content? Then become part of our Unilever talent community so you know what’s going on when.

Join now

Sign up for job alerts

Make sure you see job opportunities when they become available. Just leave a few details below to stay up to date with jobs that suit you and your skills.

Interested InSelect a job category from the list of options. Select a location from the list of options. Finally, click “Add” to create your job alert.

 • Supply Chain, Hellendoorn, Overijssel, NetherlandsRemove

Connect with us

We’re always looking to connect with those who share an interest in a sustainable future.

Contact us

Get in touch with Unilever PLC and specialist teams in our headquarters, or find contacts around the world.

Contact us